Za pomocą wyszukiwarki znajdziesz interesujący Cie produkt.

(zaawansowana)

Postanowienia ogólne


Sklep internetowy AUTOMATYKA24h.PL prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Sprzedaż w sklepie prowadzona jest wyłącznie na rzecz podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Osobom prywatnym sprzedaż nie będzie realizowana.


Warunkiem korzystania ze sklepu jest zarejestrowanie się w nim po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego danymi zgodnymi ze stanem faktycznym. Pod daną nazwą albo adresem e-mail można dokonać rejestracji tylko jednego konta w sklepie.

System rejestracyjny sklepu wysyła do Państwa wiadomość e-mail zawierającą link aktywacyjny, którego kliknięcie aktywuje pełną funkcjonalność konta w sklepie i umożliwia składanie w nim zamówień na oferowane produkty.

W sklepie prezentowane są ceny netto oraz brutto z uwzględnieniem podatku VAT. Przy wysyłce towarów na terenie Polski ceny nie są obciążane żadnymi dodatkowymi opłatami lub podatkami.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

Do każdego wysyłanego zamówienia dołączana jest faktura VAT.

Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy), jak również pocztą elektroniczną: info@martronic.pl, telefonicznie: 602 288 028. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta i może ona zostać pomniejszona o rabat w wysokości widocznej w sklepie po zalogowaniu. Rabat przydzielany jest przez sprzedawcę na drodze indywidualnych ustaleń po rejestracji kupującego w sklepie jednakże przed złożeniem zamówienia. 

Zawartość witryny internetowej sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, pełni jedynie rolę informacji handlowej. Złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów, zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w momencie zamówienia na witrynie sklepu.

W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową (sklep internetowy, wiadomość e-mail) lub telefonicznie, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (telefonicznie lub e-mailem). Na prośbę kupującego może zostać przesłana faktura VAT PROFORMA.

W przypadku złożenia zamówienia przez klienta telefonicznie, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment przyjęcia zamówienia przez obsługę sklepu do realizacji. Domniemywa się, że sprzedawca przyjął zamówienie do realizacji bezpośrednio w momencie złożenia zamówienia telefonicznie, chyba że obsługa sklepu zastrzegła konieczność późniejszego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W takim przypadku zastosowanie ma punkt regulaminu dotyczący zamówień składanych przez internet.

Realizacja Zamówienia

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych podczas składania zamówienia w sklepie, umożliwiających naszemu pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić. Zastrzega się również możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia, które wynika z nieprawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego. O fakcie odstąpienia od realizacji zamówienia klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną lub telefoniczną.

W sklepie można zamówić jedynie towary dostępne na magazynie. W przypadku towarów niedostępnych na stanie magazynowym klient może złożyć zamówienie na brakujące produkty poprzez email info@martronic.pl. Po uzyskaniu potwierdzenia zamówienia, czas dostawy brakującego towaru wynosi około 30 dni od momentu zaksięgowania wpłaty za towar na koncie bankowym.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnione terminy dostaw nie wynikające z winy sprzedającego.

Zakupiony towar dostarczamy tylko i wyłącznie za pomocą firmy kurierskiej DHL. Kupujący jest obciążany kosztami wysyłki (19,99 PLN brutto, a w przypadku dostawy za pobraniem 24,99 PLN brutto) dla zamówień poniżej kwoty 1000PLN netto. Dla zamówień na większą kwotę wysyłka realizowana jest na koszt sprzedającego. Nie ma możliwości odbioru towaru osobiście.

Za zakupy w sklepie można zapłacić przelewem na rachunek bankowy

BRE BANK "MULTIBANK”
67 1140 2017 0000 4102 1284 5785Numer rachunku podany jest również w linku KONTAKT oraz podawany jest w koszyku, gdy wybierzecie Państwo opcję płatności PRZELEW. Na życzenie podajemy numer rachunku bankowego również pocztą e-mail po skierowaniu zamówienia do realizacji. Towar wysyłamy do 48h (dla dni roboczych) od wpłynięcia kwoty na rachunek bankowy.

Gwarancja, Rękojmia i Zwrot towaru

Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty posiadają gwarancję producenta i sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Okres gwarancji jest liczony od momentu otrzymania towaru przez klienta.
Dokumentem potwierdzającym zakup towaru jest otrzymana faktura VAT.

Konsumenci, którzy dokonali zakupów produktów w sklepie na potrzeby niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą, korzystają z prawa 12 miesięcznej rękojmi sprzedawcy (sklepu) na warunkach wynikających z kodeksu cywilnego. W okresie 10 dni
od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu, bez podania przyczyn, w ramach odstąpienia od umowy wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość ( zgodnie z art. 7 Ustawy z dnie 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów (...).
Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany i nie został w żaden sposób zniszczony. Musi posiadać oryginalne opakowanie i nienaruszone plomby (jeśli były umieszczone) na towarze lub opakowaniu.

Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu na koszt kupującego. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, swoje dane personalne oraz wskazanie na jakie konto bankowe dokonać przelewu.

W przypadku uznania odstąpienia od umowy,pieniądze zwracane są w ciągu 7 dni roboczych, od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej wraz z pisemnym odstąpieniem od umowy.

Gwarancja, rękojmia oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłce. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą ,w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa klient.

Ochrona Danych Osobowych

Rejestrując się w sklepie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówień.

Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.


Postanowienia Końcowe

Właścicielem sklepu jest firma MARTRONIC Spółka Cywilna Marcin Bujnowicz, Mariusz Gajda, ul. Limanowskiego 166, 91-027 Łódź

Zabronione jest kopiowanie jakichkolwiek elementow sklepu internetowego bez pisemniej zgody firmy Martronic S.C. Wszelkie naruszenia będą traktowane jako naruszenie praw autorskich i nieuczciwą działalność konkurencyjną.

Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem od momentu złożenia przez klienta zamówienia.

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby nie satysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory rozstrzygane będą drogą sądową.

.

W przypadku jeżeli jakikolwiek zapis niniejszego regulaminu naruszalby, ograniczał lub łamał prawa konsumenta zastosowanie maja właściwe zapisy prawa.